Usmerjevalniki Mikrotik

RouterOS in pripadajoča strojna oprema RouterBOARD sta zelo napredna izdelka, dostopna že po zelo nizki ceni. Njune vgrajene funkcionalnosti dosegajo raven opreme, ki sicer stane nekaj desetkrat ali v določenih primerih tudi nekaj stokrat več.

Možnosti opreme:

  • usmerjevalni protokoli: BGP, OSPF, RIP;
  • MPLS;
  • tuneli in dostopni strežniki: PPPoE, PPTP, PPP, EoIP, IP over IP, IPSec;
  • avtentikacija: vgrajen strežnik RADIUS;
  • obračunavanje (“billing”) dostopa do interneta: vgrajen HOT SPOT, v navezi z RADIUS-strežnikom tudi podpora za plačila prek PayPala;
  • glajenje prometa (“traffic shaping”): simple queues, hierarhična drevesa;
  • optimizirani protokoli za prenos prek WiFi povezav – odpravljajo vgrajene omejitve glede razdalje med postajami in
  • optimizirajo promet s kombinacijo kratkih paketov in glav IP-paketov;
  • Statefull firewall, SNMP, transparentni DNS in WWW proxy;
  • WDS, Mash, in vsi protokoli, ki se nanašajo na WiFi.

Vse bolj razširjeni so usmerjevalniki, ki so delujejo kot prvi požarni zid v podjetju ali kot povezovalni člen med posameznimi lokacijami.

Mikrotik je eden redkih usmerjevalnikov, ki lahko na primer poveže dve lokaciji prek javnega internetnega omrežja tako, da računalniki tega sploh ne zaznajo in delujejo, kot da bi bili vsi v eni sami mreži (“bridging”).