VZPOSTAVITEV IN NADGRADNJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETJU NOVATEL D.O.O.

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju NOVATEL d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »VZPOSTAVITEV IN NADGRADNJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETJU NOVATEL D.O.O.«.

Opis investicije: V okviru projektnih aktivnosti smo v podjetju postavili spletno stran, izdelali zaščiteno povezavo s kupci, postavili spletno trgovino, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom namenom lažjega vstopa na nove trge ter povečanja konkurenčnosti poslovanja.

Cilji investicije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostaviti in nadgraditi elektronsko poslovanje z namenom lažjega vstopa na nove trge ter povečanja konkurenčnosti poslovanja.

Rezultati investicije

Višina subvencije , ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije znaša 29.995 €

Rezultati operacije so:
– izdelana spletna stran v dveh tujih jezikih,
– izdelan portal, ki omogoča prijavo preko zaščitene povezave,
– izdelan produktno-prodajni video v tujem jeziku,
– izdelana e-trgovina v dveh tujih jezikih,
– izvedba usposabljanj za krepitev kompetenc.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si