RIO Novatel pogodba 1.07.2021

Novatel, d.o.o., objavlja vzorčno ponudbo o IP medomrežnem povezovanju s fiksnim omrežjem Novatela, d.o.o., na podlagi odločbe AKOS št. 38241-8/2021/2 z dne 02. 06. 2021 in 38244-8/2019/2 z dne 19.12.2019. Predhodna pogodba preneha veljati z dne 30.06.2021.

RIO Novatel pogodba 25.05.2017

Novatel, d.o.o., objavlja vzorčno ponudbo o IP medomrežnem povezovanju s fiksnim omrežjem Novatela, d.o.o., na podlagi odločbe AKOS št. 38244-10/2016/3 z dne 5.4.2016 in št. 38244-10/2014/5 z dne 30.9.2014. Predhodna pogodba preneha veljati z dne 31.06.2017.

RIO Novatel pogodba 1.02.2020

Novatel, d.o.o., objavlja vzorčno ponudbo o IP medomrežnem povezovanju s fiksnim omrežjem Novatela, d.o.o., na podlagi odločbe AKOS št. 38244-8/2019/2 z dne 19. 12. 2019, DOKONČNOST ODLOČBE: 20.12.2019. Predhodna pogodba preneha veljati z dne 31.01.2020.

RIO Novatel mobilna pogodba 1.03.2022

Novatel, d.o.o., objavlja vzorčno ponudbo o IC z mobilnim omrežjem Novatela, d.o.o., Pogodba prične veljati z dne 01.03.2022.