+386 82 800 820 info@novatel.si

ASK – Alarm, SMS, Conference je web aplikacija razvijena za alarmiranje, informiranje i dinamičnu komunikaciju za zatvorene skupine ljudi (vatrogasci, hitna pomoć,…).

Upravljanje sustavom vrši se s jednog mjesta, a kontroliraju stascs, a to se može vidjeti kod mene putem web aplikacije.

Prednosti ASK sustava:

  • omogućava bržu i učinkovitiju komunikaciju usmene i pisane poruke,
  • alarmiranje grupa članova putem mobilnih ili fiksnih telefona,
  • okidač alarma obavještava izabranu skupinu članova o događaju istovremeno glasovnom porukom.

Princip rada:

ASK mišljenje korisnika

U našem vatrogasnom domu sustav ASK koristimo od 2009. godine …