ASK je spletna aplikacija, razvita za:

  • alarmiranje,
  • obveščanje,
  • ter dinamično medsebojno komuniciranje.

Uporaba je namenjena zaprtim skupinam (gasilci, reševalci, ...).

Upravljanje in vodenje se izvaja z enega mesta ter je nadzorovano s statistiko, katere ogled je možen kadarkoli preko spleta.


Princip delovanja:

Konferenca

Konferenco skliče odgovorna oseba - sklicatelj, najlažje s pomočjo SMS-a. Povabljenim osebam pošlje SMS sporočilo. (primer: ob 15.30 pokličite v konferenco na telefon: 082 800 109 - pin 1234. debata o pikniku). To lahko naredi z apikacijo SMS.


Obvestilo o konferenci - sklic:

Povabljena oseba prejme SMS, ter ob dogovorjeni uri pokliče na telefonsko številko (primer: 082 800 110), ter sledi navodilom telefonskega odzivnika.


Ob dogovorjeni uri:

Vsi prisotni v konferenci se slišijo med seboj, zato je potrebno upoštevati navodila sklicatelja in bonton pogovorov.


Izberite

 Navodila za ASK

Prenesite si navodila in vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebujete za upravljanje ASK sistema.

 Navodila za novi ASK

Prenesite si navodila in vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebujete za upravljanje nadgrajenega ASK sistema -ver 2.0.

 Promocijski letak

Prenesite si promocijski letak, v kolikor še razmišljate o ASK sistemu.